СВА “НОВИ ПАЗАР”

адрес: гр. Нови Пазар, ул. Оборище 3
работно време: всеки ден от 07:00 до 22:00 ч