kartina

В навечерието на новата учебна година, екипът на CBA реши да възроди интереса на своите малки и пораснали клиенти, към българския бит, обичаи и природни забележителности.

Страниците на новия Стикер-Албум „ Аз съм българче“ ще пробудят българския дух и ще завладеят с красотата на нашата страна, всеки който ги разлисти.

В следващите редове може да се запознаете с Официалните правила, касаещи разпространението и продажбата на Стикер-Албум „ Аз съм българче“:

1. Организатор на Кампанията

Разпространението и продажбата на Стикер-Албум „ Аз съм българче“ се организира от ЦБА АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв.Аспарухово, бул.Народни будители 2, наричано по-долу „Организатор“.

Официалните правила на Кампанията ще бъдат достъпни за целия период на Кампанията на интернет адрес www.cbabg.com.
Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на интернет адрес
www.cbabg.com

ЦБА АД си запазва правото да прекрати Кампанията по всяко време, като обяви това във Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA и на www.cbabg.com.

Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA или сайт www.cbabg.com, невъзможност за публикуване на съдържание на посочените места, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Кампанията. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

2. Територия и период на Кампанията Стикер-Албум „ Аз съм българче“

Кампанията се организира и провежда на територията на Република България, разпространението и продажбата на Стикер-Албум „ Аз съм българче“и стикерите към него започва на 1-ви Септември 2019 година и ще продължи до изчерпване на предвидените количества. Организаторът ще публикува информация на www.cbabg.com и ще обяви официално края на Кампанията.

3. Право на участие

Стикер-Албум „ Аз съм българче“ може да бъде закупен от всеки, в неограничено количество, на цена от 3,99 лв./ брой, на касите на всички супермаркети CBA

Участващите обекти вижте тук   

В кампанията не са предвидени за участие СВА Илиянци, СВА Нови искър.

За всеки 10 лв. от вашата сметка, директно на касата на супермаркет CBA ще получавате опаковка, съдържаща 5 стикера, които са предвидени да допълнят Стикер-Албум „ Аз съм българче“ и да го направят още по-цветен и привлекателен.

Опаковката, съдържаща 5 стикера, може да се закупи на касите на супермаркети CBA и самостоятелно, на цена от 1,00 лв./опаковка.

Пазарувайте и попълвайте вашите албуми, вдъхновявайки се да научите нови интересни и малко известни факти за нашата прекрасна родина!