1. Настоящите Официални правила уреждат провеждането на играта „Великденска треска за пазаруване“. Официалните правила са достъпни за целия период на Играта на www.cbabg.com.
2. Играта се провежда във всички магазини “ЦБА” АД на територията на Република България, списък с обектите можете да намерите на www.cbabg.com.

3. Пазарувайте в СВА в периода 15.03-06.05.2019 г. и събирайте стикери! За всеки 15 (петнадесет) лв. от вашата сметка на касата получавате 1 стикер. Последващо представяне на касова/и бележка/и, вкл. комбиниране на касови бележки за достигане до минималната стойност от 15 лв., не дава право на получаване на стикер.
4. На касата на всеки магазин СВА в периода на Играта, всеки потребител може да получи безплатно карта-паспорт.
5. Всеки потребител, който е събрал необходимия брой стикери,и ги е залепил на обозначените за това места в картата-паспорт има възможност да получи избран от него продукт на промоционална цена, посочена в картата-паспорт.
6. След като залепите необходимите стикери в картата-паспорт за продукта, който желаете да закупите, изрежете и предайте попълнената част от паспорта на касата, заедно с избрания от вас продукт.
7. Стикери могат да бъдат събирани до 06.05.2019 г. С попълнените паспорти могат да бъдат закупени единствено и само посочените промоционални артикули. Попълнените паспорти могат да бъдат използвани до 12.05.2019 г. Те не могат да бъдат заменяни срещу паричната им равностойност или копирани.
8. Продуктите могат да бъдат закупени и на регулярни цени, без стикери.
9. Поради засилен потребителски интерес към Играта е възможно някои от промоционалните продукти да се изчерпят временно или постоянно в отделни магазини или в магазинната мрежа. СВА не може да гарантира наличността им във всички свои магазини през целия периода на Играта.
10. Картите-паспорти ще бъдат отстранени, ако част от тях не отговаря на условията на промоцията, са повредени или фалшифицирани и не отговарят на някое друго условие за автентичност. СВА не дължи обяснение за всяко отстраняване.
11. СВА си запазва правото да преустанови и прекрати промоцията при възникване на непредвидени обстоятелства, по всяко време и без предупреждение, за което своевременно ще уведоми своите клиенти на сайта www.cbabg.com.
12. СВА си запазва правото да променя правилата на играта във връзка с отстраняването на всякакви злоупотреби с тях и вреди на участниците в нея, за което своевременно ще уведоми своите клиенти на сайта www.cbabg.com.
13. СВА не носи отговорност за загубени карти и стикери.
Организатор на играта: “ЦБА” АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. “Аспарухово”, бул. “Народни будители” № 2, ет. 3.

14. В играта не участват супермаркети СВА Делфинариум, СВА Home, СВА Елин Пелин 2, СВА Елин Пелин 3, СВА Единство, СВА Бургас, СВА Сан Стефано, СВА Янтра, СВА Лясковец.