Официални правила на играта

Магията на коледа в СВА !

chivas_cba jacK_cba kinder_cba lindt_cba product_09 shokolad lindt_cba tendjera pod nalqgane_cba termisil_cba chashi_cba

След като залепите необходимите стикери в картата-паспорт за продукта, който желаете да закупите, изрежете и предайте попълната част от паспорта на касата, заедно с избрания от вас продукт.

Всеки потребител, който е събрал необходимия брой стикери, залепил ги е на обозначените за това места в картата-паспорт има възможност да получи избран от него продукт на промоционална цена, посочена в картата-паспорт.

На касата на всеки магазин СВА в периода на Играта, всеки потребител може да получи безплатно карта-паспорт.

Пазарувайте в СВА в периода 10.11.2018 10.01.2019 г. и събирайте стикери! За всеки 10 (десет) лв. от вашата сметка в момента на касата получавате 1 стикер. Последващо представяне на касова/и бележка/и, вкл. комбиниране на касови бележки за достигане до минималната стойност от 10 лв., не дава право на получаване на стикер.

Играта се провежда във всички магазини “ЦБА” АД на територията на Република България, списък с обектите можете да намерите на www.cbabg.com.

Настоящите Официални правила уреждат провеждането на играта Магията на коледа в СВА  (Играта). Официалните правила са достъпни за целия период на Играта на www.cbabg.com.

С един паспорт може да закупите до х от продуктите. Може да се ползват неограничен брой карти-паспорт.

Стикери може да бъдат събирани до 10.01.2019 г. С попълнените паспорти могат да бъдат закупени единствено и само посочените промоционални артикули. Попълнените паспорти могат да бъдат използвани до 20.01.2019 г. Те не могат да бъдат заменяни срещу паричната им равностойност или копирани.

Продуктите могат да бъдат закупени и на регулярни цени, без стикери.

Поради засилен потребителски интерес към играта Магията на коледа в СВА е възможно някои от промоционалните продукти да се изчерпят временно или постоянно в отделни магазини или в магазинната мрежа. СВА не може да гарантира наличността им във всички свои магазини през целия периода на Играта. При изчерпване на количествата промоционалните продукти, ще бъдат заменени с алтернативни такива.

Картите-паспорти ще бъдат отстранени, ако част от тях не отговаря на условията на промоцията, са повредени или фалшифицирани и не отговарят на някое друго условие за автентичност. СВА не дължи обяснение за всяко отстраняване.

СВА си запазва правото да преустанови и прекрати промоцията при възникване на непредвидени обстоятелства, по всяко време и без предупреждение, за което своевременно ще уведоми своите клиенти на сайта www.cbabg.com

СВА си запазва правото да променя правилата на играта във връзка с отстраняването на всякакви злоупотреби с тях и вреди на участниците в нея, за което своевременно ще уведоми своите клиенти на сайта www.cbabg.com

СВА не носи отговорност за загубени карти и стикери.

Организатор на играта: “ЦБА” АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. “Аспарухово”, бул. “Народни будители” № 2, ет. 3.