адрес: гр. Варна, ж.к.. Владиславово, ул. Ниш

работно време: всеки ден от 07:00 до 22:00 ч

телефон за контакт: 052/463 230