адрес: гр. Варна, кв. Галата, ул. Капитан 1-ви ранг Г. Купов 36А

работно време:

– зимно (01.09 до 31.05) : всеки ден от 07:00 до 22:00 ч;

– лятно (от 01.06 до 31.08): всеки ден от 7:00 до 23:00 ч

телефон за контакт: 052/463 014