адрес: гр.София, бул. Арсеналски №105

работно време: 8:00 – 22:00 ч

телефон за контакт: 0879 426 622

cba lozenec