адрес: гр. Долни Чифлик, ул. Ботевска 16

работно време: 07:00 – 22:00 ч

телефон за контакт: 052/463 258