klubna karta cba

ОБЩИ УСЛОВИЯ – КЛУБНА  КАРТА CBA CLUB CARD

1. Клубна карта CBA Club card се издава от и остава собственост на “ЦБА” АД.

2. Клубна карта CBA Club card се издава само на физически лица над 16 години. Всеки клиент има право само на една клиентска карта.

3. Клиентска карта CBA Club card се получава лично, след попълване на регистрационен формуляр в супермаркети ”CBA”. 

4. Предоставените от клиента данни се обработват в съответствие със Закона за защита на личните данни от ЦБА АД.

5. Ползването на Клиентска карта CBA Club card е възможно само в супермаркети СВА, опозначени със специален стикер. Може да ги видите: тук

6. При покупка от супермаркети “СВА”, включени в Програмата CBA Club card, притежателят на Клубна карта получава 1% базова отстъпка, която започва да се натрупва в картата по следната схема:

От 0.01 лв. до 10.00 лв. натрупани отстъпки – 1% за всяка покупка

От 10.01 лв. до 30.00 лв. натрупани отстъпки – 2% за всяка покупка

От 30.01 лв. до 50.00 лв. натрупани отстъпки – 3% за всяка покупка

От 50.01 лв. до 100.00 лв. натрупани отстъпки – 4% за всяка покупка

Над 100.01 лв. натрупани отстъпки – 5% за всяка покупка

* Не се натрупват суми в Клубна карта CBA Club card при покупка на тютюневи изделия, алкохолни изделия, карти за телефонни услуги, лотарийни билети, продукти в промоции и продукти с трайно ниски цени.

7. Регистрирането на суми по картата се извършва на касите в супермаркети “СВА”. Притежателят на Клубна карта CBA Club card следва да я предостави на касата, за да  натрупва суми по нея.

8. Натрупаните суми се отразяват в Клубна карта CBA Club card в момента на покупката и могат да се ползват още същия ден.

9. Натрупването на суми е неограничено по стойност и продължителност. Информация за натрупаните до момента отстъпки в Клубна Ви карта се съдържа във всеки касов бон.

10. При използване на натрупаните суми е необходимо притежателят на Клубна карта CBA Club card да удостовери самоличността си, като представи документ за самоличност на оператор на каса и се подпише си на касовия бон за направено плащане с картата.

11. При евентуална загуба, кражба или увреждане на Клубната карта, притежателят й следва да уведоми незабавно на тел: 052/463 050, 0885/550 709 (всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 часа) или на място в някои супермаркети СВА.

В този случай, картата се блокира и при желание се издава нова. Картата може да бъде подновена и в случай на увреждане. За да се издаде нова карта е необходимо да се попълни Молба за прехвърляне на левов  кредит и да се заплати такса от 1 лев. Натрупаните към този момент суми се прехвърлят в новата карта.

ЦБА АД не носи отговорност и не възстановява натрупания левов кредит при извършени транзакции до момента, в който сте обявили, че картата е загубена или открадната.

12. При изтегляне на натрупан левов кредит по невнимание на оператора на касата, Вашият левов кредит може да бъде възстановен в картата след попълване на съответния протокол. Възстановяването на левовия кредит се извършва в срок от три работни дни, след получаване на протокола в Централен офис.

13. Ползването на Клубна карта CBA Club card е възможно освен в обозначените със специален стикер обекти и в обектите на партньори, при съвместни инициативи и промоции. В тези случаи всички клиенти ще бъдат информирани, като информацията ще бъде поставена на видно място в търговските обекти или на www.cbabg.com

14. При проблем с техническата свързаност между търговските обекти и Картов център, отстъпките по Клубна карта CBA Club card ще се натрупват веднага след отстраняването на проблема.

15. При промяна на подадените от Вас лични данни, моля да ни уведомите на тел.: 052/463 065, 0885/550 709 или на e-mail: karti.cba@gmal.com

16. ЦБА АД, в качеството си на собственик на Клиентска карта CBA Club card си запазва правото да променя условията за ползване на Клиентска карта CBA Club card, по всяко време и без предизвестие, като уведоми своевременно своите клиенти на видно място в търговските обекти и на www.cbabg.com

16. Приемайки Общите условия за издаване на Клиентска карта CBA Club card, клиентът се съгласява личните му данни да бъдат съхранявани и обработвани от ЦБА АД за целите на Програмата.