СВА „ТЪРГОВСКИ ПАРК“

адрес: гр. Велико Търново, ул. Магистрална № 17
работно време: всеки ден от 08:00 до 22:00 ч

СВА „МАГРО“

адрес: гр. Велико Търново, ул.Васил Левски №15
работно време: всеки ден от 07:00 до 24:00 ч

СВА „ЧОЛАКОВЦИ“

адрес: гр. Велико Търново, кв.Чолаковци, ул.Райна Княгиня №2
работно време: от 08:00 до 22:00 ч

СВА „ПАЗАРА“

адрес: гр. Велико Търново, бул. „България “ 1
работно време: работно време от 07:00 до 22:00 ч