СВА Нови Искър

адрес: гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле 31
работно време: 7:00 – 21:00 ч