Общи условия

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Дата на влизане в сила: 21 ноември 2021 г.

Този сайт се поддържа от „ЦБА“ ЕАД. Всяко използване от Ваша страна на сайта („Сайтът”), управляван от „ЦБА“ ЕАД зависи от Вашето съгласие с настоящите Общи условия за ползване на сайта(„Общите условия“), и Политиката за поверителност и използване на „бисквитки". „ЦБА“ ЕАД запазва правото си да променя настоящите Общи условия без изрично предизвестяване. Промените ще влизат в сила от обявяването им на сайта. Моля да се информирате за валидността на Общите условия при всяко Ваше посещение на Сайта. Вижте секцията по-долу за обобщение на обновленията. Продължаването на използването на Сайта от Ваша страна ще се счита за съгласие и приемане на публикуваните Общи условия, включително Политиката за поверителност и използване на „бисквитки". „ЦБА“ ЕАД  като администратор на сайта притежава изключителното право и автономност да:     

 • променя,  добавя, спира действието на всяка част и функционалност на сайта по всяко време;

 • да налага ограничения на достъп до целия сайт или до определени сектори, за определени лица или група лица, за което няма задължение за предварително информиране и/или предупреждение;

Можете да ограничите достъпа до този сайт, ползвайки софтуер за филтриране на съдържанието или като промените настройките на компютъра си.

В случай че не приемате настоящите Общи условия или не сте съгласен с тях, моля да напуснете сайта незабавно.

Всяко споменаване на „наши”, „нас”, „ние” или „компания” в рамките на този документ и в рамките на известието за съгласие за участие се счита за отнасяне към „ЦБА“ ЕАД

1. Права

Всички права върху всички материали и съдържание, включително, но не само текст, изображения, уеб страници, звук, софтуер (включително код, интерфейс и структура на сайта), видео, функции, вида, дизайн и компилиране на сайта са собственост и се притежават от „ЦБА“ ЕАД. С използването на сайта от Ваша страна, Вие приемате и се съгласявате да използвате тези материали и/или съдържание само по начина, установен в настоящите Общи условия.

2. Интелектуална собственост

Освен ако не е оказано друго, всички права върху всички материали и съдържание, включително, но не само текст, изображения, уеб страници, звук, софтуер (включително код, интерфейс и структура на сайта), видео, функции, вид, дизайн и компилирането на сайта са собственост и се притежават от „ЦБА“ ЕАД или наши лицензодатели. С ползването на сайта от Ваша страна,  Вие приемате и се съгласявате да използвате тези материали и/или съдържание само по начина, установен в настоящите Общи условия. Вие нямате право и ние не Ви предоставяме права да копирате, възпроизвеждате, предавате, изпълнявате публично, разпространявате, експлоатирате за търговски цели и не само, приспособявате, превеждате, модифицирате, свързвате, сливате, споделяте или осигурявате на лица, или да създавате производни на такива материали или съдържание.

3. Ограничения за употреба

Освен по начин, изрично отбелязан в закона, от нас или от съответния лицензодател, нямате право да възпроизвеждате, предавате, изпълнявате публично, разпространявате, експлоатирате за търговски цели и не само, приспособявате, превеждате, модифицирате, свързвате, сливате, споделяте или осигурявате на лица, или да създавате производни на такива материали, или да ги използвате за търговски цели без нашето предварително писмено съгласие.

4. Условия за употреба и политика за употреба на публични форуми

Този Сайт може да съдържа групи за дискутиране, новинарски групи, бюлетини, чат стаи и други интерактивни услуги (заедно наричани Зони за съобщения). Ние може да или да не следим активно използването на нашите Зони за съобщения или публикуваното в тях съдържание или материал. Аналогично ние може да или да не упражняваме редакторски контрол върху съдържанието на всяка Зона за съобщения. В резултат на това може да бъдете изложени на съдържание в нашите Зони за съобщения, което е неточно, фалшиво или измамно или такова, което е обидно или неприятно за вас. Използването на Зоните за съобщения е на  Ваша отговорност.

Въпреки това, ние запазваме правото, но не и задължението, да следим нашите Зона  за съобщения и да отстраняваме или променяме всякакво съдържание, което по наше усмотрение представлява злоупотреба със Зоната за съобщенията, морала и добрите нрави и може да ограничим, преустановим или прекратим използването от Ваша страна на тези услуги и/или Сайта.

Следните примери представляват злоупотреба с нашите Зони за съобщения (изброяването не е изчерпателно):

 • използване на услугите за неуместна, незаконна или неморална цел, предизвикване на неудобство чрез използването на услугите или предизвикване на разстройване на действието на услугите;

 • използване на услугите за създаване, организиране или предаване (независимо дали в Зона за съобщения, или по друг начин или в друга зона) на клеветнически, обиден и/или нецензурен материал или участие в дейности, които биха обидили други лица по отношение на раса, религия, вероизповедание или пол;

 • използване на услугите за причиняване на вреда или за опит за причиняване на вреда на малолетни, по какъвто и да е начин;

 • използване на услугите за създаване, организиране или предаване на материали, които заплашват с или поощряват нанасяне на телесни повреди или  унищожаване на собственост или които биха представлявали криминално нарушение или биха предизвикали криминална отговорност;

 • използване на услугите за създаване, организиране или предаване на материали, които нарушават авторското право, търговската марка, патента, търговската тайна, неприкосновеността, публичността или други права върху интелектуална или имуществена собственост;

 • използване на услугите за създаване, организиране или предаване на материали на други потребители без тяхното желание;

 • използване на услугите за създаване, организиране или предаване на материали, които обиждат други лица;

 • използване на услугите за правене на фалшиви, подвеждащи, измамни или мошенически оферти за продаване или закупуване на продукти, артикули или услуги или за изпращане на верижни писма, пирамиди и други подобни;

 • добавяне, отстраняване или модифициране на заглавна информация, идентифицираща мрежата, или информация за управление на авторското право, включително имена на автори, дати на публикуване или имена на агенции, в опит за измама или подвеждане;

 • използване на услугите за получаване на достъп или опит за получаване на достъп до сметките на други лица или за проникване или опит за проникване в нашите или чужди мерки за сигурност, компютърен софтуер, хардуер, електронна система за комуникации или телекомуникационни системи;

 • използване на услугите за събиране или опит за събиране на лична информация за трети лица без тяхното знание и съгласие или за участие в извличане на информация от екрана, извличане на информация от бази данни или някаква друга дейност с цел придобиване на списъци с потребители или други данни;

 • използване на услугите за дейности, които оказват неблагоприятно влияние върху способността на други лица или системи да използват услугите на интернет пространството, включително и без ограничения лавинна адресация на съобщения и хакерска дейност;

 • препродаване, преориентиране или преразпределяне на услуги, предоставяни от нас, нашите изпълнители или нашите лицензодатели, без нашето предварително писмено съгласие; 

 • представяне за лице или субект или използване на фалшиво име, което не сте надлежно упълномощени да използвате;

 • поощряване, опрощаване или възхваляване на консумацията на алкохол от малолетни, шофиране в нетрезво състояние или прекомерно консумиране на алкохолни напитки;

 • разкриване на информация, която може да идентифицира Вашата или нечия друга самоличност (например: телефонен номер, географски адрес или друга информация, от която може да се достигне до самоличността на дадено лице или информация за контакт с това лице). Всяка несъобразяване с разполедбите на  ЗЗЛД; 

 • нарушаване на Общите условия на свързани сайтове.

Този списък има за цел само да представи примери и не представлява изчерпателния списък с видовете неприемливо използване на Зоните за съобщения, които могат да доведат до ограничаване, преустановяване или прекратяване на използването  на Зоните за съобщения на нашия Сайт от Ваша страна. 

Поради глобалния характер на интернет пространството, потребителите приемат да спазват всички   местни правила във връзка с онлайн поведението и приемливото съдържание. Потребителите също така приемат да спазват всякакви приложими правила във връзка с изнасянето на данни от някоя страна.

Всички постове, които правите, се считат за неконфиденциални и публични. Вие разбирате, че лична и друга информация, (напр. потребителско име, имейл, тел. номер), която публикувате чрез публични форуми, е общодостъпна и може да бъде събирана и ползвана от други, като в резултат на което има вероятност да получите непоискани съобщения или контакти от трети лица. Избягвайте да включвате каквато и да е информация, която може да идентифицира Вас или който и да е друг в публикациите Ви.

Администраторът на сайта си запазва правото, но не и задължение, да премахва постове, съдържащи лична информация. Не носим отговорност за ползването или злоупотребата на каквато и да е информация, включително и лична, която публикувате в публичните ни форуми.

Вие заявявате, декларирате и гарантирате, че Вашите публикации са оригинални, не са нецензурни, злонамерени, дискриминиращи, клеветнически или по друг начин незаконни, че никоя друга страна няма права върху тях и че всякакви „морални права” върху вашите публикации са отхвърлени и че ни предоставяте безвъзмездно, неограничено, световно, безкрайно, неотменимо, неизключително и напълно прехвърлимо, възложимо и сублицензируемо право и лиценз за  използване, копиране, възпроизвеждане, модифициране, приспособяване, публикуване, превеждане, създаване на производни работи, разпространяване, изпълняване и излагане на такива публикации (изцяло или отчасти) и/или за обединяването им с други работи под всякаква форма, медия или технология, която е известна сега или която ще бъде разработена в бъдеще.

Ние не носим отговорност за поддържането на активността и постоянната наличност, присъствие на Вашите публикации.

ЦБА“ ЕАД не носи отговорност, не одобрява(оторизира) и няма ангажимент да проверява: съдържание, информация и материали, публикувани от потребители в зоните за съобщения. Ваша е отговорността да оцените, проверите и потвърдите точността на информацията, предоставена от други потребители в или чрез зоните за съобщения.

Мненията, изразени в Зоните за съобщения, не е задължително да са наши. Всякакви изявления, съвети и мнения, дадени от участници, са тези на съответните участници.

ЦБААД не носи отговорност за никакви изявления, съвети, мнения или друго съдържание или материали в Зоните за съобщения. Вие ни освобождавате от отговорност, както и изисквания за компенсация от всякакъв вид, свързани или произлизащи от разговори с други потребители на сайта.

5. Свързани сайтове

Вие признавате и приемате, че ние не носим отговорност за информацията, предоставяна от сайтове, с които може да се свържете от този сайт („Свързани сайтове”).

Връзките към Свързани сайтове не представляват одобрение или асоцииране с такива сайтове или съдържанието, продуктите, рекламите или други материали, представяни в такива сайтове. Ние нямаме контрол над тези Свързани сайтове и не ги редактираме или следим. Вие признавате и приемате, че ние не носим отговорност, пряко или косвено, за щети, загуби или разходи, причинени или предполагаемо причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни в такива Свързани сайтове.

Връзките към Свързани сайтове не представляват одобрение или асоцииране с такива сайтове или съдържанието, продуктите, рекламите или други материали, представяни в такива сайтове. Ние нямаме контрол над тези Свързани сайтове и не ги редактираме или следим. Вие признавате и приемате, че ние не носим отговорност, пряко или косвено, за щети, загуби или разходи, причинени или предполагаемо причинени от или във връзка с използването или разчитането на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни в такива Свързани сайтове.

Запазваме си правото да премахваме свързано съдържание от нашия сайт или свързани сайтове, до степента, в която имаме контрол, по всяко време и за каквато и да е причина, вкл. на тези Общи условия, както и условията за употреба на свързания сайт.

При използването на Сайта от Ваша страна от Вас може да се поиска да създадете акаунт в свързан сайт. Тъй като това са сайтове, върху които нямаме контрол, ние не поемаме отговорност за информация, която те събират, била тя потребителско име, имейл или друга информация. Ако не можете да създадете свой акаунт на някой от свързаните сайтове, е възможно да нямате достъп до пълната функционалност на Сайта.

В допълнение към тези Общи условия, съдържанието на Свързани сайтове, показано на сайта ни, включително и правата, на които е подчинено, се определят и от съответните Условия за ползване на свързания сайт.

6. Материали, предоставени от Вас

Освен ако изрично не бъде поискано, ние не желаем да получаваме никаква поверителна, тайна или частна информация или други материали от Вас чрез Сайта, някоя от услугите му, по електронна поща или по някакъв друг начин. Всяка информация или материали, предоставени от Вас, които не са изрично поискани от нас, няма да се считат за поверителни, тайни или частни. Вие приемате, че всяка информация или материали, предоставени от Вас в този Сайт, било то идеи, творчески концепции или други материали, могат да се използват, възпроизвеждат и разкриват от нас без ограничения за каквито цели сметнем за добре и без заплащане на суми или признаване на Вас като източник. Вие също така приемате, че всякакви „морални и интелекетуални права” върху публикуваните материали са неотменно отхвърлени от съответните автори.

Ние не носим отговорност за загуби или щети, понесени от Вас в резултат на използването или разкриването на такива материали от нас в степента, позволена от закона. Настоящият параграф не оказва влияние върху правата, които може да имате по законите за неприкосновеност на данните, които защитават Вашата лична информация, или подобни закони за неприкосновеност, в степента, до която такива права не могат да бъдат изключени.

7. Сигурност и акаунти

Ние може да Ви позволим да се регистрирате с потребителско име и парола за достъп и използване на Зоните за съобщения. Ако това стане, Ваша е отговорността да поддържате стриктната конфиденциалност на Вашата парола, както и отговорността за всякакви дейности, извършени с паролата на Вашия профил. Вие приемате: а) незабавно да ни уведомите за всякакво неупълномощено използване на Вашата парола или профил, или някакво друго нарушение на сигурността и б) да излезете от Вашия профил в края на всяка сесия. Ваша е отговорността да контролирате разпространяването и използването на паролата Ви, да контролирате достъпа до и използването на профила Ви и да ни уведомите, когато желаете да отмените регистрацията си. Ние не носим отговорност за загуби или щети, произлизащи от неспазването на тази клауза от Ваша страна.

8. Никакви гаранции

Този сайт е предоставен „такъв, какъвто е” и използването му от Ваша страна е Ваша отговорност. Ние, нашите длъжностни лица, директори, служители, агенти и правоприемници се отричаме в най-голямата степен, позволена от закона, от всички изразени или косвени гаранции, включително и без ограничения всякакви гаранции за годност за пазарна реализация, съответствие за определена цел, право на собственост и ненарушение. Не гарантираме, че сайтът е без вируси, непрекъснато и постоянно достъпен или че съдържанието му е точно. Въпреки че предприемаме разумни мерки за сигурност на сайта, Вие приемате, че интернет пространството не е изцяло защитена среда и че ние не даваме гаранция, пряка или косвена, че всяка информация или материали, които публикувате в или предадете чрез сайта, ще са защитени от неупълномощен достъп и/или използване. Вие имате право да не използвате сайта или да преустановите използването му по всяко време..

9. Услуги, предоставени от трети лица

ЦБА“ ЕАД не носи отговорност за тези лица, компании и други организации, до чиито стоки или услуги може да се получи достъп или които могат да бъдат показани чрез или в сайта.

10. Вашата отговорност

Винаги трябва да проверявате информацията, изложена в Сайта, с независими достоверни източници, преди да действате или да разчитате на тази  информация. Ваша е отговорността да използвате софтуер за защита от вируси на всеки материал, свален от този Сайт, и да осигурите съвместимост на този софтуер с Вашето оборудване.

При обстоятелства, в които ни предоставяте информация, касаеща трети страни, Вие гарантирате, че сте получили съгласието на тази трета страна във връзка с такова разкриване и че третата страна е информирана за и приема нашата Политиката за поверителност и използване на „бисквитки" и начините, по които  може да използваме такава информация.

11. Отказ от отговорност

В най-голямата степен, позволена от закона, ние, нашите длъжностни лица, директори, служители, агенти и правоприемници се отричаме от всякаква отговорност за загуби, разходи или щети (преки, косвени, следствени или други), понесени от Вас в резултат на използването на сайта от Ваша страна или в резултат на компютърен вирус, прехвърлен през сайта или през други сайтове, до които е получен достъп през този сайт, независимо дали такава загуба, разход или щета произлиза от наше неизпълнение или по друга   причина и дори ако сме информирани за възможността от такава загуба или щета. 

12. Потребителска информация

При използването на Сайта от Ваша страна от Вас може да се поиска да ни предоставите лична информация (информация, оттук нататък споменавана като Потребителска информация”). Нашите политики за събиране и използване на информация по отношение на такава Потребителска информация са установени в Политиката за поверителност и използване на „бисквитки". Вие декларирате и приемате, че сте изцяло отговорни за точността и съдържанието на предоставената от Вас Потребителската информация.

13. Обезщетения

С приемане на настоящите Общи условия, декларирате, че ще обезщетите нас и нашите служители, директори, агенти и представители срещу всякакви загуби, щети или разходи, понесени от нас във връзка с използването от Ваша страна на Сайта, някоя от услугите му или някаква информация, която е достъпна през Сайта, включително информация, получена от свързани сайтове, Вашето предоставяне или предаване на информация или материали в или през Сайта или Вашето нарушение на настоящите Общи условия за ползване или някакви други закони, разпоредби или правила.

14. Ограничение, преустановяване и прекратяване

Ние може във всеки един момент да ограничим, преустановим или прекратим достъпа Ви до Сайта и/или възможността Ви да се възползвате от някоя от услугите на Сайта, включително интерактивни услуги, ако сметнем, че сте нарушили настоящите Общи условия за ползване. Всяко такова ограничение,преустановяване или прекратяване е без ущърб на правата, които може да имаме спрямо Вас във връзка с нарушаването на настоящите Общи условия от Ваша страна. Също така ние по всяко време може да отстраним Сайта като цяло  или някакви части и функции от него. Моля, имайте предвид, че имаме възможността да проследим вашия IP адрес и ако е необходимо, да се свържем с Вашия интернет доставчик в случай на предполагаемо нарушение на настоящите Общи условия.

15. Пълни условия

Настоящите Общи условия за ползване, включително нашата Политика за поверителност и използване на „бисквитки", представляват цялото споразумение между Вас и нас във връзка с предмета на това споразумение и изместват всякакви и всички предишни обещания, изявления, споразумения, заявления и уговорки между нас. В степента, до която през Сайта може да е достъпен софтуер, този софтуер може да подлежи на договор за лиценз, който се разпространява или включва в такъв софтуер, и Вие приемате да спазвате условията за ползване на всеки такъв договор за лиценз. Невъзможността от наша страна да упражним или приложим някое право или клауза на настоящите условия за ползване не представлява отказване от това право или клауза. Ако някоя клауза на настоящите Общи условия се счете от съд с компетентна юрисдикция за неприложима или недействителна, страните приемат, че съдът трябва да се постарае да изпълни намеренията на страните, отразени в клаузата, като останалите клаузи на настоящите Общи условия остават в пълна сила. Ние може да предоставим, възложим или прехвърлим по друг начин правата и задълженията си във връзка с настоящите Общи условия за ползване на трети страни.

16. Авторски права и интелектуална собственост

Ние уважаваме правата върху интелектуална собственост на другите лица и изискваме същото от потребителите, които използват Сайта. Ако смятате, че работата Ви  е копирана по начин, който представлява нарушаване на авторското право, моля, представете следната информация на Агента по авторско право, посочен по- долу:

 • Вашият адрес, телефонен номер и електронен адрес;

 • Описание на работата с авторско право, което според Вас е нарушено;

 • Описание на предполагаемата нарушаваща дейност и къде се намира предполагаемия нарушаващ материал;

 • Заявление от Вас на добра воля, че въпросното използване не е упълномощено от Вас, собственикът на авторското право, неговият агент или по закон;

 • Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право; и

 • Заявление от Вас, направено под клетва за лъжесвидетелство, че горепосочената информация във Вашето известие е точна и че Вие сте собственикът на авторското право или сте упълномощени да действате от името на собственика на авторското право.

Може да нямаме възможност да премахнем свързано съдържание, което се хоства на свързани сайтове. Може да се наложи да се свържете със съответния свързан сайт за премахването на Вашата собственост.

17. Контрол на експорта

До степен възможностите на софтуера и техническата информация на сайта, същите могат да бъдат подложени на ограничения на експорта и/или реекспорта, и/или  импорта, наложени от САЩ или друга юрисдикция, и може да е забранено да се  архивират, или по друг начин експортират или реекспортират в разрез със законите на всяка приложима юрисдикция, вкл., но не ограничено до: (а) в (от гражданин на) държава, на която САЩ е наложил ембарго, или която е подложена на експортни ограничения; (б) до някой от списъка със специално определени граждани на Министерството на финансите на САЩ, или (в) в нарушение на таблицата със заповеди за отказ на Министерството на търговията на САЩ.

18. Приложимо законодателство и юрисдикция

Тези Общи условия и всички свързани с тях въпроси ще бъдат решавани в съответствие с българското законодателство, без да се отчитат правилата за конфликт на законите. Всякакви законови действия, произлезли от или свързани с тези Общи условия, които водят до иск за обезщетение от трета страна, ще бъдат управлявани от ексклузивната юрисдикция на български съд, и вие се съгласявате без възможност за промяна с юрисдикцията на този съд.

 logo temma bottom
Магазини Игри и кампании Контакти