ГОТВАЧ/КА за щанд топла точка CBA Хали Русе

За своя хранителен магазин CBA Хали Русе търсим да назначим високо мотивиран и отдаден на работата си професионалист – ГОТВАЧ/КА за производство на храни за щанд топла точка.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 • Подготвя кухненска продукция като съблюдава за качеството и разнообразието на храната, предлагана на щанд топла точка.
 • Ежедневно изготвя меню и контролира точното му изпълнение при спазване на утвърдени технологии, рецепти и грамажи.
 • Поддържа необходимото количество суровини и материали необходими за приготвянето на храната. Изготвя заявките за доставка.
 • Следи за правилното съхранение на хранителните суровини, полуфабрикати и готова кулинарна продукция разделно и по начин недопускащ замърсяването им.
 • Отговаря за излагането на готовата продукция.
 • Обслужва клиенти и ги консултира при избора.
ИЗИСКВАНИЯ:
 • Опит на подобна позиция;
 • Опит в готвенето на големи количества храни;
 • Познания в хигиенно-санитарните изисквания за приготвяне на ястия и правилата за правилно съхранение на хранителни суровини;
 • Енергичност.
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НИ:
 • Мотивиращо заплащане: ТВЪРДА ЗАПЛАТА + % ОТ ОБОРОТА;
 • Работно време – ДНЕВНА СМЯНА;
 • Коректно, навременно изплащане на работната заплата;
 • Отлични работни условия – нова база и оборудване, екип от професионалисти;
 • Дългосрочен ангажимент.
Ако имате предишен опит на подобна длъжност и желаете да се присъедините към нашия екип, моля изпратете детайлна автобиография и актуална снимка.
Ще се свържем само с одобрените кандидати.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си "ЦБА“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.
 

Кандидатствай за работа при нас.
Изпрати своята автобиография тук.
Изптрати CV
Jobs.bg
Контактна форма
Вашето име
Телефон
Email
Качи файл
Запитване
logo temma bottom
Магазини Игри и кампании Контакти СВА търси рекламно лице