АСИСТЕНТ/КА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

CBA е най-голямата и прогресираща българска търговска верига в динамично развиващия се сектор на търговията с бързооборотни хранителни стоки. Фирмата притежава над 60 модерни търговски обекта из цялата страна.
За своите нужди, "ЦБА" АД, лидер в търговията на дребно с хранителни стоки, търси да назначи АСИСТЕНТ/КА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
 • Ръководи и организира цялостната стопанска и експлоатационна дейност в търговски комплекс Сити център, кв. „Аспарухово“.
 • Изготвя ежемесечни работни графици на персонала, който обслужва комплекса.
 • Активно търси, уговаря условия и сключва договори с фирми-наематели на търговски площи, собственост на дружеството.
 • Обработва документи и информация свързани с дейностите по отдаване под наем.
 • Работи по разширяване разнообразието от допълнителни услуги, предлагани в комплекса, както и в сградите собственост на фирмата и намиращи се на територията на гр.Варна.
 • Комуникира със застрахователни компании по повод застраховките на движимо и недвижимо имущество на фирмата.
 • Координира и осигурява нормалното протичане на деловата дейност в офиса, подпомага задачите, пряко свързани с дейността и ангажиментите на Изпълнителния и Търговския директор.
ИЗИСКВАНИЯ:
 • Висше икономическо образование;
 • Отлична компютърна грамотност - МS Office, Internet;
 • Свободно владеене на английски език - писмено и говоримо;
 • Прецизност при работа с документи, спазване на възложените срокове;
 • Приветливо, лъчезарно излъчване;
 • Шофьорска книжка - кат. В, активен шофьор.
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
 • Реална оценка на трудовото представяне, изразено в мотивиращо възнаграждение, изплатено коректно и в уговорения срок;
 • Самостоятелност, свобода на действие;
 • Възможност за развитие и професионално израстване в голяма фирма с много отдели.
Ако Вие сте проактивен, ако сте човек, който обича сам да организира времето си, сам да си поставя цели и да работи за тяхното постигане, то това е идеалната позиция за Вас!

При интерес, моля изпратете AВТОБИОГРАФИЯ с приложена СНИМКА.

С кандидатстването си по тази обява, доброволно предоставяте Ваши лични данни и давате съгласието си "ЦБА“ АД да ги обработва за целите на процеса по подбор на служители. Обработването на Вашите лични данни се осъществява в пълно съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общия регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и всички останали приложими нормативни актове.
 

Кандидатствай за работа при нас.
Изпрати своята автобиография тук.
Изптрати CV
Jobs.bg
Контактна форма
Вашето име
Телефон
Email
Качи файл
Запитване
logo temma bottom
Магазини Игри и кампании Контакти СВА търси рекламно лице