Коледна кампания 2023

Коледна кампания 2023

Официални правила на играта „Коледа 2023!“

 1. Настоящите Официални правила уреждат провеждането на играта „Коледа 2023“!

 2. Играта се провежда на територията на Република България. Списък с обектите участващи в нея ще откриете на: www.cbabg.com

 3. На касата на всеки супермаркет СВА в периода на Кампанията, всеки потребител може да получи безплатно карта-паспорт.

 4. В периода на кампанията от 10.11.23г. до 09.01.2024г. При пазаруване в супермаркети СВА и достигане на сметка 10 (десет) лева получавате 1 стикер, за сметка 20 (двадесет) лева получавате 2 стикера и т.н. Съберете необходимия брой стикери и след залепянето им на обозначените места в тази карта-паспорт, имате възможност да закупите избран/и продукт/и от кампанията с отстъпка до 60% от редовната им цена.

 5. Последващото представяне на касова/и бележка/и включително комбиниране на касови бележки за достигане до минималната стойност от 10 лв, не дава право на получаване на стикер.

 6. С един паспорт може да закупите до 2 от продуктите. Може да използвате неограничен брой карти-паспорт.

 7. Стикери могат да бъдат събирани включително до 09.01.2024 г. С попълнените паспорти могат да бъдат закупени единствено и само посочените промоционални артикули до 09.01.2024 г.

 8. Продуктите могат да бъдат закупени и на редовни цени, без да събирате стикери.

 9. Картите-паспорти ще бъдат отстранявани, ако не отговарят на условията на Кампанията, повредени или фалщифицирани са или не отговарят на друго условие за автентичност.

 10. СВА си запазва правото да преустанови и прекрати Кампанията при възникване на непредвидени обстоятелства, по всяко време, за което своевременно ще уведоми своите клиенти на www.cbabg.com

 11. СВА си запазва правото да променя правилата на Кампанията във връзка с отстраняването на всякакви злоупотреби с тях и вреди на участниците в нея.

 12. СВА не носи отговорност за загубени карти и стикери.
  Организатор на играта: „ЦБА“ ЕАД, гр. Варна, ж.к. Аспарухово, бул.“Народни Будители“ 2.

 Всички Игри и Кампании
logo temma bottom
Магазини Игри и кампании Контакти