Кампания Luminarc

Лоялна кампания Luminarc

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ
1.1. Настоящите условия („Условията“) уреждат начина на провеждане на играта  “Игра за Фейсбук и Инстаграм” („Играта“). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на Супермаркети CBA: www.cbabg.com/магазини

1.2. Организатор на Играта са „ЦБА” АД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 202420609, ДДС №BG202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул. Народни будители 2, тел. 052 463 065 („CBA“ или „Организаторът“) и Вертекс ООД, писано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 126101908 Седалище и адрес на управление: гр. София 1220, район „Надежда”, бул. „Рожен” № 25 Б.

Официални правила за лоялна кампания:

  1. Пазарувайте над 20 лв в супермаркети СВА от 01.04.2023 г. – 31.05.2023г. и купете с до 55% отстъпка продукти Lumиnarc.
  2. Информация за предлаганите продукти можете да откриете в сайта на супермаркети Супермаркети CBA  www.cbabg.com

  3. CBA си запазва правото да преустанови и прекрати кампанията при възникване на непредвидени обстоятелства, за което своевременно ще уведоми своите клиенти в магазинната си мрежа. Кампанията е обект на тези правила в тяхната цялост и всяко публикуване на по-кратки, има само указателна цел.
  4. При въпроси и рекламации относно промоционалните продукти от кампанията, посетете www.vertex.bg


Всички Игри и Кампании
logo temma bottom
Магазини Игри и кампании Контакти