Игра с касови бонове "БАРБАМЕЙЛ"

Играта приключи, виж печелившите участници по-долу тук.


Печеливши от 1-во теглене на 04.07.2022 г:

БАРБАРОНИ ПЕЧЕЛЯТ:
Виктория Светославова Василева
Мартина Георгиева Господинова
Вероника Григориева Колева 
Радослав Демиров Борисов Демиров
Румяна Петкова Шаламанова
Светла Кондова Узунова
Елица Георгиева Лазарова 
Милена Петкова Вълкова 
Венета Василева Василева
Христина Иванова Димитрова

ПУФ ТАБУРЕТКИ ПЕЧЕЛЯТ:
Силвия Недялкова Димитрова
Диана Георгиева Русева
Силвия Руменова Николова
Елеонора Миткова Иванова 
Калинка Йорданова Ананиева

Печеливши от 2-ро теглене на 11.07.2022 г:

БАРБАРОНИ ПЕЧЕЛЯТ:
Ивалина Тодорова Ганева
Румяна Маринова Митовска
Надежда Йорданова Тодорова
Вела Лазарова Тодорова
Галина Стефанова Минчева
Теменуга Здравкова Костирева
Мария Миленова Георгиева
Natali Dimova Draganova
Румен Веселинов Михайлов
Снежина Николаева Томова

ПУФ ТАБУРЕТКИ ПЕЧЕЛЯТ:
Веселка Петрова Янкулова
Елина Герчева Димитрова
Русанка Маркова Георгиева
Ширин Нежветова Алиева
Димитър Иванов Иванов
 

Печеливши от 3-то теглене на 18.07.2022 г:

БАРБАРОНИ ПЕЧЕЛЯТ:
Ивайло Антонов Антонов
Стефка Николаева Цветанова  
Станимира Атанасова Атанасова  
Васил Василев Василев 
Петко Колев Петков
Бистра Иванова Дамянова
Евгени Кръстев Георгиев
Петя Илиева Томова
Ивелина Спасова Ненчова 
Сияна Георгиева Димитрова

ПУФ ТАБУРЕТКИ ПЕЧЕЛЯТ:
Ирена Иванова Ранкова 
Десислава Стойчева Стойчева 
Милена Георгиева Георгиева
Жасмина Валентинова Милкова
Мариела Юлиянова Йовкова 
 

Печеливши от 4-то теглене на 25.07.2022 г:

БАРБАРОНИ ПЕЧЕЛЯТ:
Ярослава Иванова Борисова
​​​​​Даниела Димитрова Иванова​ 
​Йоана Драгомирова Димитрова 
​​​Milena Stoqnova Stoqnova 
​Бетина Бисерова Христова 
​Таня Стоянова Лечева 
​Олександр Олександрович Чуб 
Николета Живкова Колева 
​Гергана Иванова Иванова ​
​​Искрен Ясенов Пенчев 

ПУФ ТАБУРЕТКИ ПЕЧЕЛЯТ:
​​Detelina Emilova Ignatova 
Александър Филипов Стрфанов
Николинка Кирилова Димитрова 
​​Стела Атанасова Минчева 
​Огнян Тихолов Толев 
 

Печеливши от 5-то теглене на 01.08.2022 г:

БАРБАРОНИ ПЕЧЕЛЯТ:
Ивайло Руменов Станков
​Емилия Личкова Василева 
Цветина Красимирова Братойчева 
​Иван Георгиев Чаталски 
Александър Христов Данчев 
Ирена Ангелова Манукян 
​Иванела Георгиева Чалева 
​Теодора Вълкова Александрова
​Албена Николова Светославова 
​Илияна Ивова Цанева

ПУФ ТАБУРЕТКИ ПЕЧЕЛЯТ:
​Дорина Иванова Тодорова
Антоанета Илиева Атанасова 
​Веселина Михайлова Сапунджиева
​Катина Михайлова Кисьова
​Дамян Красимиров Драганов


Печеливши от 6-то теглене на 08.08.2022 г:

БАРБАРОНИ ПЕЧЕЛЯТ:
Кристина Петрова Ненчева k.p.nencheva@gmail.com
Калоян Витанов Витанов kaloian_vitanov@abv.bg
Радослав Маринов Радомиров ra4kuv@gmail.com
Михаела Панчева Кателиева ihaelamihailova1988@gmail.com
Галина Веселинова Янева hi_galia@abv.bg
Анета Димитрова Димитрова anito_97.08@abv.bg
Албена Живкова Желязкова allbenna3@abv.bg
​Росица Георгиева Чалева ​t.service@abv.bg
​Мариела Алексиева Радева mimoza.radeva@gmail.com
Пенка Борисова Даракчиева pebede@abv.bg

ПУФ ТАБУРЕТКИ ПЕЧЕЛЯТ:
Дияна Дилянова Иванова diqna_1503@abv.bg​
​Пламен Панайотов Пулев reaper9261@gmail.com
​Мирослава Станиславова Вълчева ​miroslava.vylcheva02@abv.bg
​Виктор Тодоров Русиняшки vrusinyashki@icloud.com
​Детелина Минчева Димитрова detelinaus@yahoo.com
 

Официални правила за участие в Играта "БАРБАМЕЙЛ"


Oрганизатор на играта
Играта „БАРБАМЕЙЛ“, наричана по-долу „Играта“, се организира от "ЦБА" АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв.Аспарухово, бул.Народни будители 2, ет.3, наричано по-долу „Организатор“.


1.1. Официалните правила на Играта се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на уебсайта www.cbabg.com

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва и променя Официалните правила едностранно и в съответствие с действащото българско законодателство, като промените влизат в сила от момента на тяхното публикуване на уебсайта www.cbabg.com


Територия и период на провеждане на ИГРАТА БАРБАМЕЙЛ
2.1. Играта се организира и провежда на територията на Р. България.

2.2. Играта стартира на 23.06.2022 г. и ще продължи до 07.08.2022 г. включително, след което Организаторът ще публикува информация на www.cbabg.com и ще обяви официално края на Играта.

Право на участие
3.1. Право на участие в Играта имат физически лица.

С участието си в Играта, участникът приема настоящите условия и правила за участие и потвърждава, че е навършил 18 - годишна възраст. Участие в Играта от името на трето лице не е допустимо.От участие в Играта се изключват лица, които са в трудови правоотношения с "ЦБА" АД, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).


Механизъм на Играта
4.1. За да участва в играта, участникът трябва да направи покупка за минимум 25 лв. с ДДС в супермаркети CBA, в рамките на един касов бон за периода от 23.06.2022 г. до 07.08.2022 г. включително. С един касов бон на стойност над 25 лв. с ДДС участникът може да се участва само веднъж. Например, при касов бон от 75 лв. може да се участва еднократно чрез регистриране и качване само на една снимка на този касов бон, а не 3- поредни качвания на същата снимка/ касов бон. Четима и ясна снимка на касовия бон, удостоверяващ покупката, трябва да се качи във формата за регистрация на уебсайта на магазини CBA www.cbabg.com, заедно с трите имена на участника, негов телефонен номер и e-mail за контакт.

4.2. С регистрацията си, участникът дава съгласие Организаторът да публикува трите му имена му на уебсайта на супермаркети СВА www.cbabg.com и/или на страницата www.facebook.com/SupermarketCBA, в случай, че бъде изтеглен като печеливш.

4.3. Участникът е длъжен да съхранява оригинала на касовия бон до приключване на играта и получаване на наградата, за да удостовери при поискване от Организатора правото му на участие.

4.4. Няма ограничение за броя участия на едно лице в Играта. Един и същ участник може да бъде изтеглен като печеливш повече от един път в случай че е регистрирал коректно различни касови бонове, удостоверяващи покупки в супермаркети СВА в периода от 23.06.2022 г. до 07.08.2022 г. включително.


Награди

5.1. В периода на провеждане на играта ще бъдат раздадени на печелившите участници в Играта общо следните награди (наричани по-долу „Награди/те“):
60
броя барбарона
30 броя пуф табуретки

Стойността на наградите е под 100 без ДДС и не подлежи на облагане по ЗДДФЛ.

 

Всяка седмица на случаен принцип ще бъдат теглени 15 печеливши, от които 10 участника ще спечелят х 1 барбарон, а 5 участника х 1 пуф табуретка.

Тегленето ще се проведе в следния ред:

1-во телене на 04.07.2022 г.

2-ро теглене на 11.07.2022 г.

3-то теглене на 18.07.2022 г.

4-то теглене на 25.07.2022 г.

5-то теглене на 01.08.2022 г.

6-то теглене на 08.08.2022 г.
 

5.2. Печелившите участници ще получат наградите си от магазина, в който е направена покупката, след представяне на оригинал на касовия бон.

Спечелените награди не могат да бъдат заменяни с паричната им равностойност. Срокът за получаване на наградите е до 14 дни след обявяване на печелившите участници на уебсайта на супермаркети СВА www.cbabg.com. Организаторът се задължава в срок до 3 работни дни от обявяване на печелившите участници да се свърже с тях на посочените имейл и/или телефонен номер за уточняване на начина и магазина за предаване на наградата. Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден/неточен телефон за контакт, непълен или неточен имейл адрес. При невъзможност за контакт по телефон или при неполучаване на отговор – потвърждение от печелившия участник на изпратения от Организатора имейл в срок от 5 работни дни, считано от датата на обявяване на печелившите участници на уебсайта на супермаркети СВА www.cbabg.com , изборът се анулира и Организаторът има право да обяви нови печеливши измежду участниците в Играта.

5.3. Спечелилите участници ще бъдaт обявявани на уебсайта на супермаркети CBA www.cbabg.com в деня на теглене на наградите в следния ред:

1-во обявяване на печеливши на 04.07.2022 г. до 17:00 ч

2-ро обявяване на печеливши на 11.07.2022 г. до 17:00 ч

3-то обявяване на печеливши на 18.07.2022 г. до 17:00 ч

4-то обявяване на печеливши на 25.07.2022 г. до 17:00 ч

5-то обявяване на печеливши на 01.08.2022 г. до 17:00 ч

6-то обявяване на печеливши на 08.08.2022 г. до 17:00 ч

5.4. Участниците губят правото си да получат Наградите в следните случаи:
- ако данните от документа за самоличност не съвпадат с данните, посочени по съобщението по т. 4.1. от Официалните правила;

- ако не се явят да получат Наградите в срок до 14 дни от датата на успешно осъществен контакт с тях от т. 5.2 .


Отговорност
6.1. Организаторът не носи отговорност за евентуална временна недостъпност до Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA или уебсайта www.cbabg.com, невъзможност за публикуване на съдържание на посочените места, както и за всякакви други технически проблеми във връзка с Играта. Всякакви подобни и други проблеми ще бъдат отстранявани във възможно най-кратки срокове.

6.2. Организаторът не е отговорен за ситуации, в които не е възможно за някои желаещи да участват в Играта, когато тази невъзможност е извън контрола на Организатора. Тези обстоятелства могат да се дължат на грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания, закъснения или повредена по някакъв начин, дължаща се на действия на ползвателите на Facebook страницата или на използвания от тях функционален софтуер, приложения или други технически средства по време на Играта. Тези обстоятелства могат да се дължат също на технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзката и/или на софтуера, уеб доставчика, причинени от технически проблеми и/или голям трафик на мрежата или страницата, или и двете.

6.3. Забранени са действия, с които се цели вероятността за спечелване на Награда да бъде повишена посредством използване на средства и методи, различни и/или в противоречие с тези, предвидени в настоящите Официални правила. При установяване извършването на действия, които имат за цел и/или биха могли да доведат до манипулиране на резултатите при определяне на победителя, Организаторът си запазва правото да дисквалифицира съответния участник и да го лиши от правото да получи спечелена в резултат на такива действия Награда.

Защита на личните данни

7.1. Данни на администратора на лични данни:

"ЦБА" АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, кв. Аспарухово, бул.Народни будители 2, ет.3 е отговорно за обработката на личните данни на участниците в Играта. „ЦБА“ АД е определило длъжностно лице за защита на личните данни, с което може да се установи контакт на: varnacba@gmail.com

7.2. Организаторът полага дължимата грижа събирането, обработването и съхраняването на личните данни на участниците да се извършва при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и Общия регламент относно защита на личните данни /GDPR/.

7.3. Личните данни, събрани в рамките на участието в играта, ще бъдат използвани от „ЦБА“ АД изключително за нуждите на провеждането на Играта (напр. за регистрация в Играта, определяне на печелившите участници, уведомяване на печелившите участници, получаване на наградата), както и с цел изпълнение на законовите изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП съгласно българското законодателство.

7.4. Следните лични данни ще бъдат обработвани от „ЦБА“ АД за нуждите на провеждането на Играта: три имена, телефонен номер, имейл и други предоставени по желание от страна на регистриралите се участници. „ЦБА“ АД може да събира директно от спечелилите и допълнителни лични данни, които са необходими за изпълнение на законови изисквания съгласно българското законодателство.

7.5. В едномесечен срок след приключване на Играта и обявяване на спечелилите, личните данни на участниците, ще бъдат заличени. Личните данни на спечелилите, необходими за деклариране на наградите, ще бъдат съхранявани за срок от 11 години, съгласно задължението за съхранение на документи за данъчно-осигурителен контрол по чл. 38, ал. 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.

7.6. Включвайки се в Играта всеки участник: (а) декларира, че при регистрацията, предоставя свои собствени лични данни, (б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни, (в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от „ЦБА“ АД за целите и съобразно условията, посочени в настоящите правила.

С участието в Играта участниците декларират, че са информирани за правата си съгласно изискванията на Общия регламент относно защита на личните данни (ОРЗЛД/GDPR), които могат да упражнят, изпращайки писмено уведомление до Организатора, а именно: Право да получат информация относно обработването на личните данни и копие от обработваните данни; Право да изискат коригирането на неточни данни или допълване на непълни; Право да изискат изтриването на лични данни; Право да искат ограничаването на обработката на лични данни; Право да възразят срещу обработката на данни, за да бъде тя спряна; Право да оттеглят даденото съгласие по всяко време, за да бъде спряна обработката на данни, основана на съгласие. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработка, основаваща се на съгласие преди оттеглянето; Право да подадат жалба до надзорен орган, ако считат че обработването на данни е извършено в нарушение на ОРЗЛД. Надзорният орган в Р. България е Комисията за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” №2, https://www.cpdp.bg/, електронна поща: kzld@cpdp.bg

7.7. Участниците в Играта се съгласяват, че Организаторът може да обработва предоставените, във връзка с участието в Играта, лични данни с цел регистрация в Играта, определяне и обявяване на спечелилия участник в Играта, получаването на Наградата, както и във връзка с изпълнение на законови изисквания за деклариране данните на печелившите участници в НАП съгласно българското законодателство.

7.8. С включването в Играта, всеки участник приема трите му имена му да бъдат публикувани във Facebook страницата www.facebook.com/SupermarketCBA и www.cbabg.com с цел посочване на лицето като спечелило.

7.9. Участниците могат по всяко време да оттеглят своето съгласие за обработване на личните им данни с писмено изявление, адресирано до Организатора на следния имейл адрес: varnacba@gmail.com. Подобно оттегляне ще направи недопустимо последващо обработване на личните данни на участника.Всички Игри и Кампании
logo temma bottom
Магазини Игри и кампании Контакти