Великденска игра със стикери

Официални правила на играта „Великден 2022!’’

1. Настоящите Официални правила уреждат провеждането на играта „Великден 2022!“ Официалните правила са достъпни за целия период на Играта на www.cbabg.com.
2. Играта се провежда на територията на Република България. Списък с обектите участващи в нея можете да намерите на www.cbabg.com.
3. Пазарувайте в СВА в периода 07.04-31.05.2022 г. и събирайте стикери! За всеки
10 (десет) лв. от вашата сметка получавате 1 стикер. Последващо представяне на касова/и бележка/и, или комбиниране на касови бележки за достигане до минималната стойност от 10 лв., не дава право на получаване на стикер.
4. На касата на всеки магазин СВА в периода на Играта, всеки потребител може да получи безплатно карта-паспорт.
5. След като съберете необходимия брой стикери и ги залепите на обозначените за това места в картата-паспорт, ще имате възможност да закупите избран от вас продукт на промоционална цена.
6. С един паспорт може да закупите до 2 от продуктите. Може да се ползват неограничен брой карти-паспорт.
7. Стикери могат да бъдат събирани включително до 31.05.2022 г. С попълнените паспорти могат да бъдат закупени единствено и само посочените промоционални артикули до 31.05.2022 г.
8. Продуктите могат да бъдат закупени на регулярни цени, без стикери.
9. Поради засилен потребителски интерес към Играта е възможно някои от промоционалните продукти да се изчерпят временно или постоянно в отделни магазини или в магазинната мрежа. СВА не може да гарантира наличността им във всички свои магазини през целия период на Играта.
10. Картите-паспорт ще бъдат отстранени, ако част от тях не отговарят на условията на промоцията, са повредени или фалшифицирани и не отговарят на някое друго условие за автентичност.
11. СВА си запазва правото да преустанови и прекрати промоцията при възникване на непредвидени обстоятелства, по всяко време и без предупреждение, за което своевременно ще уведоми своите клиенти на сайта www.cbabg.com.
12. СВА си запазва правото да променя правилата на играта във връзка с отстраняването на всякакви злоупотреби с тях и вреди на участниците в нея, за което своевременно ще уведоми своите клиенти на сайта www.cbabg.com.  
13. СВА не носи отговорност за загубени карти и стикери.
Организатор на играта: "ЦБА" АД, ЕИК 202420609, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ж.к. "Аспарухово", бул. "Народни будители" № 2, ет. 3.

Всички Игри и Кампании
logo temma bottom
Магазини Игри и кампании Контакти