Играта на Вашето дете като важен елемент

от неговото развитие

624-400-deca

Забавленията на детето са важна част от неговото развитие. То изучава света докато играе. Всеки обект или действие на вашето детете е възможност за забавление. Всяка игра от своя страна предоставя възможността за научаване на нови неща и развитие на детето. Играта помага на детето да развива своите двигателни, умствени и социални умения. Самата игра на децата започва да проявява още в най-крехките месеци от развитието на детето – около 3тия месец. Тогава бебето прекарва часове посягайки към предмети, които висят над креватчето му. На пръв поглед тези действия не означават нищо особенно, но постепенно те водят до кординация и създаването на нови връзки между „зрителната кора“ и „моторната кора“. Тези връзки са жизненоважни за неговото развитие.

Психолозите разграниочават два вида игра на децата – предметна и наужким. Името предметна игра идва от file24672
това, че децата използват предмети за целите, за които са били създадени. Пример за това е използването на топката за търкаляне. Играта наужким обаче е много по-интересна. Детето след 18-ия месец започва да използва предметите за цели, за коитo обикновено не се използват. Най-разпространената игра е например да хване банан или друг предмет и да се преструва, че говори по телефона. Голяма част от всекидневните предмети би могла да се превърне в образователна играчка. Спосособността на децата да създадат в мозъка си нова представа за даден предмет и да не изтриее от паметта си истинските му качества е уникална. Според някои спецялисти това помага за разбирането на „ако“ при хипотетични твърдения при по-големите деца.

624-400-deca-igrachki-staia-red-dete-igra-zabavlenieРолята на играта в емоционалното развитие на детето също не трябва да бъде подценявана. Едно от най-важните условия за правилно развитие на психичното състояние на едно дете е положителното емоционално състоияние. Забавлението чрез игри стимулира цялата психична дейност, защото се усвояват нови знания и умения.

Ползите от детската игра са много и разнообразни. Наблюдавайки детето си ще разбрете колко много видове игра има. Всяка една от тях подпомага тяхното развитие в различна област. Макар често да си мислим, че те просто си играят не трябва да забравяме факта, че те се развиват и растат с всеки изминал ден пред очите ни.