Спечели велосипед от Нестлe

Печелившите, които спечелиха велосипед, са:

Три имена град обект
1 Албена Георгиева Христова Варна СВА Червен площад
2 Анна-Мария Антонова Петрова Варна СВА Базар Левски
3 Борислав Василев Димитров София СВА Люлин
4 Галя Михова Варна СВА Приморски
5 Георги Евгениев Варна СВА Аспарухово
6 Георги Колев Девня СВА Девня
7 Дарин Иванов Варна СВА Железни врата
8 Енчо Диков Йорданов Балчик СВА Балчик
9 Ивелина Дечева Понева Габрово СВА Градски Хали
10 Йорданка Иванова Тутракан СВА Тутракан
11 Марина Валентинова Стоянова Велико Търново СВА Пазара
12 Николай Христов Варна СВА Трошево
13 Николинка Янева Варна СВА Владиславово 2
14 Ралица Димитрова Кирилова Тонкова Варна СВА Младост
15 Румяна Атанасова Русе СВА Здравец
16 Стефан Пламенов Райков Велико Търново СВА Търговски парк
17 Стефанка Петрова Варна СВА Левски
18 Тодорка Попова Варна СВА Тракия

11a.cdrПравила на игра „Спечели велосипед от Нестле“

Организатор на играта е „Нестле България“ АД, ЕИК 831650349, с адрес на управление: 1360 София, бул. „Европа“ № 128 (наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на търговска верига СВА.

Участник в промоцията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България.

В настоящата промоция НЕ могат да са участници служители на Нестле България АД, ЦБА АД, ЦБА Франчайз ЕООД, както и техните семейства.

Продължителност на играта: Играта ще се проведе в периода от 05.06 – 12.07.2015 г.

Теглене на наградите: Изборът на победителите ще се извърши на 27.07.2015 г пред отворена аудитория

Начин на провеждане на играта: За участие в играта е необходимо да купите Nescafe продукти и шоколадови продукти Nestle на минимална стойност 3 лв с ДДС, да напишете трите си имена и телефон за контакт на гърба на касовия бон и да го пуснете в специалната кутия. Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

Награди: 18 броя велосипед FACTOR 26″ MTB

26″- 18 скорости
Име на част Спецификация
Рамка Стоманена 26″x19″
Вилка Стоманена твърда
Спирачки V-brake
Скоростен Механизъм Index 6 speed
Заден дерайльор Everest RD-09304
Шифтри Saiguan KDSG
Капли Maxcom Energy 26″
Аксесоари Стойка и звънец

Списъкът с печелившите имена ще бъде публикуван на официалната страница на CBA – www.cbabg.com

Наградите ще бъдат предоставени на печелившите срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Наградите се предават лично на победителите, след предоставяне на документ за самоличност. Ако някой от спечелилите не успее да си вземе наградата до месец след обявяването им, губи правото да я получи.

Няма да бъдат предоставени никакви алтернативни награди от горепосочените. Наградите не могат да заменят за пари и/или други ценности.

Защита на личните данни: Личните данни на наградените няма да бъдат използвани за никаква друга цел от организатора на играта, след предоставяне на наградите.

Основни правила:

1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.

2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.

3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.