Спечели ваучер за двама от винарска изба „Едоардо Миролио“

edoardo

Късметлиите, които печеля ваучер за двама с нощувка в хотел Соли Ин Викто, са:

Три имена град обект
1 Деница Михова Михова Варна Чайка 2
2 Маргарита Иванова Грозева Варна Приморски
3 Метин Васви Мустафа Провадия Провадия
4 Петя Кузманова Варна Синчец
5 Снежана Иванова Попова Варна Чайка парк

Правила на игра

Организатор на играта е „Проект Трейдинг“ЕООД, ЕИК 200217600, с адрес на управление: с. Еленово, Лозарски стан (наричано по-нататък „Организатор“, със съдействието на търговска верига СВА.

Участник в промоцията може да бъде всяко дееспособно физическо лице, което пребивава на територията на Република България.

В настоящата промоция НЕ могат да са участници служители на Проект Трейдинг ЕООД, ЦБА АД, ЦБА Франчайз ЕООД, както и техните семейства.

Продължителност на играта: Играта ще се проведе в периода от 05.03 – 17.04.2015 г.

Теглене на наградите: Изборът на победителите ще се извърши на 29.04.2015 г пред отворена аудитория.

Начин на провеждане на играта: За участие в играта е необходимо да купите поне една бутилка вино от серията Св. Илия, Соли или Едоардо Миролио, да напишете трите си имена и телефон за контакт на гърба на касовия бон и да го пуснете в специалната кутия.

Участието в играта означава спазване на официалните правила на играта.

Награди: 5 ваучера

Описание на наградата: Ваучерът е валиден за двама души, като включва:

– Двойна стая за 1 нощувка в хотел Соли ин Викто.

– Вечеря с дегустация на вино;

– Оглед на винарската изба;

Необходима е предварителна резервация на телефон: +359 88 8659613 – Елена

Наградата може да се използва до 31.05.2015 г.

Списъкът с печелившите имена ще бъде публикуван на официалната страница на CBA –www.cbabg.com, както във всеки супермаркет СВА.

Наградите ще бъдат предоставени на печелившите срещу подписване на приемо-предавателен протокол. Наградите се предават лично на победителите, след предоставяне на документ за самоличност. Ако някой от спечелилите не успее да си вземе наградата до месец след обявяването им, губи правото да я получи.

Няма да бъдат предоставени никакви алтернативни награди от горепосочените. Наградите не могат да заменят за пари и/или други ценности.

Защита на личните данни: Личните данни на наградените няма да бъдат използвани за никаква друга цел от организатора на играта, след предоставяне на наградите.

Основни правила:

1. Организаторът на играта не носи отговорност за прекъсването на тази игра поради форсмажорни обстоятелства или други обстятелства извън неговия контрол.

2. Организаторът си запазва правата да променя правилата и условията на играта, целеустремено и в съответствие с всички приложими законодателни актове.

3. Организаторът не е носи отговорност за: (a) всеки неуспех да се приемат записи, свързани с грешки за пренос и други условия извън неговия разумен контрол; (б) всяко закъснение, изгубени или повредени предавания или записи (в) комютърни или комуникационни неизправности или повреди; (г) всякакви прекъсвания, загуби или щети, причинени от събития извън неговия контрол.