panda__

ПЕЧЕЛИВШИ ОТ ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ 1 ОТ 30 ПЛЮШЕНИ МЕЧЕТА“

Диана Маринова СВА Тракия
Ивайло Василев СВА Каварна
Десислава Лазарова СВА Чайка до бл.62
Сияна Пламенова Неделчева  СВА Тракия
Марияна Христова СВА Девня
Стефка Петкова Иванова СВА Търговски парк
Албена Симеонова СВА Търговски парк
Димитрина Борисова СВА Нови пазар
Петър Христов СВА Никола Вапцаров
Тотю Иванов Зарифов СВА Чолаковци
Иван Георгиев СВА Търговски парк
Андреана Тангълова СВА Русе Здравец
Веселина Нешева СВА Железни врата
Живка Гайдарова СВАБазар Левски
Вероника Драганова СВА Железни врата
Сивко Петров Сивков СВА Балчик
Антония Ангелова СВА Мир до бл.2
Росица Халкова СВА Базар Левски
Боряна Ангелова СВА Владислав
Добрина Иванова СВА Възраждане 1
Велислава Иванова СВА Провадия
Росица Златева СВА Железни врата
Нели Атанасова СВА Русе Хали
Денка Колева СВА Белослав
Красимира Господинова СВА Русе Хали
Ваня Стоянова СВА Базар Левски
Илиана Димитрова СВА Трошево
Виола Стоянова Петрова СВА Приморски
Емилия Йовева СВА Чайка парк
Димитринка Иванова СВА Трошево

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА „СПЕЧЕЛИ 1 ОТ 30 ПЛЮШЕНИ МЕЧЕТА I

Участниците в кампанията трябва да се запознаят с условията на изложените по-долу официални правила на играта (отбелязвани като „Официални Правила“).

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА
1. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по долу правила на Играта.
2. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.cbabg.com.
3. С участието си в Играта участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Играта.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

Промоцията се организира и провежда на територията на България от “САВИМЕКС” ЕООД (наричан „Организатор“ по-долу), със седалище и адрес на управление гр.Сливен, ул. Милин Камък 18, ЕИН: BG124034688, представлявано от Ивелин Савов, със съдействието на ЦБА АД.

Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет адрес  www.cbabg.com

ЧАСТ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България. Спечелените от Играта награди се доставят само на територията на Република България.

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. В Играта нямат право да участват служителите на „ЦБА” АД, “Савимекс“ ЕООД, както и членовете на семействата им.

ЧАСТ 4. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

4.1. Играта започва на 22.12.2016 г. и приключва 22.01.2017 г.

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Наградите, които могат да бъдат спечелени от участниците в промоцията, са както следва:

0162448_pe317642_s530 броя плюшени мечета 30 см

ЧАСТ 6. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

6.1. За да се участвате в Играта, е необходимо да изпълните стъпките, описани в поредността по-долу:

6.1.1. Посетете супермаркет СВА, който се намира в:

СВА Аспарухово – гр. Варна, бул. Народни будители 2

СВА Чайка 1 – гр. Варна, ЖК „Чайка“ до блок 62

СВА Левски – гр. Варна, Ул.“д-р Басанович“ 12

СВА Владиславово 1 – гр. Варна, ЖК „Владислав Варненчик“  срещу блок 407

СВА Възраждане 1 – гр. Варна, кв. Възраждане, срещу блок 68

СВА Приморски – гр. Варна, ул. Царевец №38

СВА Трошево 1 – гр. Варна, ЖК „Трошево“ ,ул.Радост 7

СВА Победа – гр. Варна, ЖК „Победа“, Ул.“Тодор Пенев“ 22

СВА Евлоги Георгиев – гр. Варна, Ул. „Евлоги Георгиев“ 12

СВА Галата – гр. Варна, обл.Варна, общ.Варна ул.Кап. 1-ви ранг Г.Купов

СВА Вапцаров – гр. Варна, ЖК „Чайка“, Ул. „Никола Вапцаров“ 2

СВА Гръцка махала – гр. Варна, ул.Св.Климент 25

СВА Червен площад – гр. Варна, Ул. „Васил Друмев“ 4

СВА Железни врата – гр.Варна, ул.Железни Врата 2

СВА Чайка парк – гр.Варна, жк. Чайка, бл. 27

СВА Базар Левски – гр.Варна, бул. В.Левски №35

СВА Тракия – гр.Варна,ул. Янкул Войвода №24

СВА Владиславово 2 – гр.Варна,жк. Вл. Варненчик, ул. Ниш

СВА Младост – гр.Варна,жк. Младост, бл.122

СВА Зелени камъни – гр. Варна ЖК. Младост бл.39 – ниско тяло

СВА Владислав – гр.Варна, бул. Владислав Варненчик 82

СВА Струга – гр. Варна, ул. Струга 21

СВА Аксаково – гр. Аксаково, област Варна, ул.Георги Петлешев 37 А

СВА Белослав 1 – гр. Белослав, Сан Стефано 2

СВА Провадия – гр.Провадия,ул. Александър Стамболийски №20

СВА Нови пазар 1 – гр.Нови Пазар, ул.Оборище N3

СВА Девня – гр.Девня бул. Съединение 109

СВА Тутракан – гр. Тутракан, ул. Родина 1

СВА Балчик – гр. Балчик, ж.к Васил Левски ул.Христо Ботев 24

СВА Добрич Звезда – гр.Добрич,ул. Васил Левски №2

СВА Каварна – гр.Каварна, ул. Сава Ганчев №1

СВА Тервел – гр. Тервел, ул. Цар Иван Асен 2, номер 1

СВА Свобода – гр.София, жк.Свобода, бул.Ген.Никола Жеков до бл.12

СВА Люлин – гр.София, жк.Люлин – 6, ул. Панчо Владигеров 15

СВА Хали Борово – гр.София, жк. Борово, ул. Пчела 30

CBA Хали Габрово – гр. Габрово, ул.“Радецка“18

CBA Хали Русе – гр. Русе, ул. Александровска № 93

CBA Здравец – гр. Русе, кв. Здравец Изток , бул. „Липник“ № 88

CBA Дряново – гр.Дряново, ул. Бачо Киро №32

CBA Търговски Парк – гр. Велико Търново, ул. Магистрална №17

CBA Магро – гр. Велико Търново, ул. Васил Левски № 15

CBA Пазара – гр. Велико Търново, ул. България №1

CBA Чолаковци – гр. Велико Търново, кв.Чолаковци, ул.Райна Княгиня №2

СВА Единство – Гр. Плевен, ул.Бяло море 2          

СВА Сан Стефано – гр. Плевен, ул.Сан Стефано 10   

СВА Янтра – гр. Плевен, ул.Хаджи Димитър 21  

СВА Бургас – гр. Плевен, бул.Христо Ботев 72

6.1.2. Купете шоколадови топчета Златна Добруджа 30 г на стойност минимум 1 лв. с ДДС.

6.1.3. Напишете име, фамилия и телефон на гърба на касовата бележка и я пуснете в обозначената за играта кутия.

6.2. С включването в играта, участникът участва в томболите и има право и възможност да спечели  една награда.

6.3. Определянето на печелившите ще бъде на случаен принцип чрез изтегляне на касова бележка на следната дата: 02.02.2017 г.

6.4. Всеки участник има право и възможност да спечели една награда.

6.5. Спечелилите ще бъдат обявени в интернет сайта www.cbabg.com в срок до 24 часа след провеждане на томболата.

6.6. Спечелилите ще бъдат уведомени от Организатора чрез обаждане на телефонен номер, който са посочили при попълване на гърба на касовата бележка.

ЧАСТ 7. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДА

7.1. Организаторът ще направи три опита да се свърже със спечелил участник по телефон в срок до 2 седмици след обявяването на спечелилите награда на интернет сайт www.cbabg.com

7.2. В срок до 28 дни след като е уведомен, че печели, участникът следва да потърси наградата си в супермаркет СВА, в който е извършена регистрацията за участие.

7.3. При неуспех да осъществи контакт със спечелил участник, или ако той не отговори в 28-дневния срок, участникът губи правото да получи своята награда 1 от 30 плюшени мечета.

7.4. Наградите се предоставят на спечелилите ги участници, само срещу представяне на лична карта. Наградата се получава лично или от надлежно упълномощено за това лице, което е навършило пълнолетие.

ЧАСТ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на награди.

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за регистрация и участие в Играта, поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, каквито и да са смущения или технически проблеми, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

8.3. Организаторът не гарантира, че регистрацията за участие в Играта ще бъде непрекъсваема, навременна, сигурна и свободна от грешки, доколкото това се дължи на обстоятелства извън неговия контрол. Организаторът не носи отговорност за загуба на съхранявана информация, поради извънредни и непредвидими системни сривове или поява на технически проблеми, свързани с регистрацията и участието в Играта.

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ

Наградите са лични, не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни, и нямат паричен еквивалент, освен в изрично уредените в настоящите правила случаи.

ЧАСТ. 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПУБЛИЧНОСТ.

10.1. Организаторът поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с или доколкото се налага от Играта. С участието си в Играта ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани и администрирани от Организатора или трети лица – негови изпълнители, по повод на Играта и следващи активации. Всеки участник има право да се откаже от участие в Играта преди предоставянето на личните си данни.

10.2. С участието си в Играта участниците се съгласяват, че в случай на спечелване на награда, техните имена, снимка или други лични данни биха могли да бъдат използвани в аудио, печатни и видео материали от Организатора, които материали Организаторът по своя преценка има право да използва свободно в своята публична търговска/ рекламна комуникация, за което Организаторът не дължи заплащане, освен ако участникът изрично откаже да бъде сниман.

10.3. С участието си в Играта участниците дават съгласието си Организаторът или оторизирани от него лица да влизат в контакт с тях на предоставения от участника телефон за контакт по време и във връзка с Играта и в период до 1 година след края й, освен ако участникът изрично е заявил обратното.

ЧАСТ 11 ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА. ДИСКВАЛИФИЦИРАНЕ НА УЧАСТНИК.

11.1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, недобросъвестност, нарушаване на добрите нрави, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини.

11.2. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на добрите нрави или на Официалните правила от участник, Организаторът има право да го дисквалифицира.

11.3. В случаите на прекратяване на Играта или дисквалифициране на участник, на участниците не се дължи компенсация.

ЧАСТ 12. СПОРОВЕ

Спорове между Организатора на Играта и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.