logo cba_5

ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 

CBA е най-прогресиращата българска търговска верига, притежаваща над 80 модерни търговски обекта с обща площ над 55 000 кв. м. Последните 2 години веригата е открила над 2 000 работни места, обслужващи над 120 000 семейства. Според актуални изследвания веригата е с най-висок ръст на печалбата за последните години и с един от най- високите ръстове на обороти в бранша на бързооборотни стоки в цялата страна.
Служителите, които работят при нас са най-ценния ресурс за компанията. В тях се крие потенциалът за бъдещото развитие на фирмата. Работата в една бързо развиваща се компания с добър имидж, само по себе си е стимул за служителите. Във фирмата работят квалифицирани и амбициозни млади хора, които имат възможност да се развиват в среда на колегиалност, сътрудничество и единство в целите.
Във връзка с разширяване на дейността си Търговска верига CBA, лидер в търговията на дребно с хранителни стоки, търси да назначи ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ, гр. Варна, кв. Аспарухово, Сити Център Аспарухово.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
– Извършва всички дейности, свързани с обработка на финансово-счетоводните документи по сметките, за които отговаря.
– Води счетоводни регистри за обобщаване на счетоводната информация.
– Съставя първични и вторични счетоводни документи.
– Обслужва текущата счетоводна дейност.
– Обработва статистическа, финансова и друга отчетна информация, свързана с дейността на фирмата.
– Комуникира с клиенти, доставчици, одитори, банки и други финансови и държавни институции.
– Своевременно осигурява финансово-счетоводна информация и изготвя справки, изискуеми от ръководството.

ИЗИСКВАНИЯ:
– Висше икономическо образование – специалност „Счетоводство и контрол“ – предимство;
– Задължителен професионален счетоводен опит – минимум 1 година;
– Компютърна грамотност – свободно ползване на MS Office (Excel, Word);
– Умения за работа със специализиран счетоводен софтуер;
– Добро познаване на българското счетоводно и данъчно законодателство;
– Умения за следене и прилагане на промените в нормативната база;
– Готовност за работа в динамична среда;
– Отговорно отношение и способност за приоритизиране на задачите;
– Аналитично мислене и внимание към детайлите.

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:
– Отлична работна среда и възможност за професионална реализация;
– Дългосрочност, коректност;
– Конкурентно и мотивиращо възнаграждение;
– Интересна, предизвикателна и динамична работа.

Работното място е в Сити център, кв. Аспарухово.
За информация: 052/ 46 30 78, Отдел „Човешки ресурси“.

МОЛЯ, ИЗПИСВАЙТЕ АДРЕСА СИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ!!!

Ако смятате, че това е подходяща възможност за Вас, изпратете автобиография с приложена снимка на cba_hr@abv.bg

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю за работа.
Kонфиденциалносттa на предоставената от Вас информация е гарантирана в съответствие със ЗЗЛД.