logo cba_4

КУХНЕНСКИ РАБОТНИК – СВА Хали Русе

Във връзка с разширяване на дейността си, Търговска верига CBA, лидер в търговията на дребно с хранителни стоки, търси да назначи КУХНЕНСКИ РАБОТНИК /МИЯЧ/ за търговски обект CBA ХАЛИ РУСЕ, гр. Русе, ул. Александровска 93.

ВАШИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:
– Измива машините, съоръженията и посудата, почиства и поддържа кухненските и подготвителните помещения.
– Извършва първична обработка на суровините и полуфабрикатите в определените за тази цел помещения, кътове, инвентар, като се спазва строга последователност на процесите в посока суровина – готов продукт.
– Измива, почиства и нарязва ръчно или машинно зеленчуци.
– Следи за правилното съхранение на хранителните суровини, полуфабрикати и готова кулинарна продукция разделно и по начин недопускащ замърсяването им.
– Събира, сортира и изнася отпадъците и амбалажа до определените места.

НАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:
– желание и умение за работа в екип;
– опит на подобна позиция;
– познания в хигиенно-санитарните изисквания за работа в кухня;
– чист и спретнат вид;
– енергичност.

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НИ:
– Коректно, навременно изплащане на работната заплата;
– Отлични работни условия – нова база и оборудване, екип от професионалисти;
– Дългосрочен ангажимент.

МОЛЯ, ИЗПИСВАЙТЕ АДРЕСА СИ ПО МЕСТОЖИВЕЕНЕ!!!

Ако смятате, че това е подходяща възможност за Вас, изпратете автобиография с приложена снимка на cba_hr@abv.bg
Ще се свържем само с одобрените кандидати.
Всички данни, предоставени от Вас, са защитени по смисъла на ЗЗЛД и ще бъдат използвани единствено за целите на настоящия подбор.