Късметлиите спечелили кафемашина с марка Krups, Dolche Gusto Mini ME са:

Вяра Костова , Магазин СВА М7 – Приморскиndg

Миглена Балчева- Енева , Магазин СВА М28 СВА Базар Левски

Антония Антонова, Магазин СВА М31 Младост, бл.122

Красимира Караканова, Магазин СВА М31 Младост, бл.122

Мария Стойчева, Магазин СВА М43Дряново

Даниела Тодорова, Магазин М47 СВА Търговски парк

Николета Цонева Магазин М48 СВА Пазара

Елена Неделчева, Магазин М56 Дулово

Магдалена Вълковска, Магазин М44 Здравец Русе

Иванка Тодорова, Магазин М29 СВА Тракия