fbОт 29 септември до 29 октомври 2017 г. в избрани магазини CBA ще се проведе кампанията „Подай лапа“. Целта на кампанията е да се осигури грижа за бездомни и болни животни. Кампанията „Подай лапа“ се провежда в партньорство с нестопанските организации Animal Hope – Varna, Animal Hope Bulgaria – Varna, Animal Rescue – Sofia и Приятели на животните – Велико Търново, Щастие на четири лапички.

Ако желаете да подкрепите тази инициатива, купете храна за кучета или котки или котешка тоалетна и ги дарете в обозначената количка в следкасова зона. Ние ще ги занесем от Ваше име на организациите с нестопанска цел за грижа за бездомни и болни животни.

 

Магазините, от верига CBA, участващи в кампанията са:

 Варна

СВА Владиславово 1 – гр. Варна, ж. к. Владислав Варненчик (срещу блок 407)

СВА Владиславово 2 – гр. Варна, ж. к. Владислав Варненчик, ул. Ниш

СВА Възраждане 1 – гр. Варна, кв. Възраждане (срещу блок 68)

СВА Приморски – гр. Варна, ул. Царевец 38

СВА Трошево – гр. Варна, ул. Радост 7

СВА Галата – гр. Варна, ж. к. Галата, ул. Капитан I ранг Купов

СВА Аспарухово – гр.Варна, кв.Аспарухово, бул. Народни будители 2

СВА Гръцка махала – гр. Варна, св. Климент 25

СВА Балчик – гр. Балчик, ж.к Васил Левски ул.Христо Ботев 24

СВА Железни врата – гр. Варна, ул. Железни врати 2

СВА Чайка парк – гр.Варна, жк. Чайка, бл. 27

СВА Базар Левски – гр.Варна, бул. В.Левски 35

СВА Тракия – гр.Варна, ул. Янкул Войвода 24

СВА Младост – гр.Варна, ж. к. Младост, бл. 122

СВА Добрич – гр. Добрич, ул. Васил Левски 2

СВА Каварна – гр. Каварна, ул. Сава Ганчев 1

СВА Спортна зала – гр. Варна, ул. Васил Друмев 69

СВА Зелени камъни – гр. Варна, ж. к. Младост бл. 39 (ниско тяло)

СВА Кайсиева градина – гр. Варна, ж. к. Владислав Варненчик, бл. 235

СВА Аксаково – гр. Аксаково, област Варна, ул.Георги Петлешев 37 А

София

СВА Свобода- гр.София, ж. к.Свобода, бул.Ген.Никола Жеков (до бл.12)

СВА Люлин – гр.София, ж.к.Люлин – 6, ул.Панчо Владигеров 15

СВА Хали Борово – гр.София, ж.к Борово, ул Пчела 30

Търново, Русе, Дряново, Габрово

СВА Тутракан – гр. Тутракан, ул. Родина 1

CBA Хали Габрово – гр. Габрово, ул.Радецка 18

CBA Хали Русе – гр. Русе, ул. Александровска 93

CBA Здравец – гр. Русе, кв. Здравец Изток , бул. Липник 88

CBA Дряново – гр.Дряново, ул. Бачо Киро 32

CBA Търговски Парк – гр. Велико Търново, ул. Магистрална 17

CBA Пазара – гр. Велико Търново, ул. България 1

Благодарим за Вашата съпричастност!

Подробна информация за официалните правила на кампанията „Подай лапа“ можете да прочетете по-долу.

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА КАМПАНИЯ ПОДАЙ ЛАПА
1. Участниците в Кампанията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по долу правила на Кампанията.
2. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на www.cbabg.com. Организаторът си запазва правото да прекрати кампанията предсрочно в случай на установяване на злоупотреби.
3. С участието си в Кампанията участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковетe на Кампанията.

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира и провежда на територията на България от „ЦБА“ АД (наричан „Организатор“ по-долу), със седалище и адрес на управление гр.Варна, кв. Аспарухово, бул.Народни Будители 2, ет.3, ЕИН: BG202420609, представлявано от Мартин Кондов, като част от Търговската мрежа СВА.

ЧАСТ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Играта се организира и провежда на територията на Република България.

ЧАСТ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

3.1. Кампанията започва на 29.09.2017 г. и приключва 29.10.2017 г.

ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В КАМПАНИЯТА

4.1. За да се участвате в Кампанията, е необходимо да изпълните стъпките, описани в поредността по-долу:

4.1.1. Посетете супермаркет СВА, участващ в кампанията:

СВА Владиславово 1 – гр. Варна, жк. Владислав Варненчик  срещу блок 407

СВА Владиславово 2 – гр. Варна, жк. Владислав Варненчик, ул. Ниш

СВА Възраждане 1 – гр. Варна, кв. Възраждане, срещу блок 68

СВА Приморски – гр. Варна, ул. Царевец 38

СВА Трошево – гр. Варна, ул. Радост 7

СВА Галата – гр. Варна, жк. Галата, ул. Капитан I ранг Купов“

СВА Аспарухово – гр.Варна, кв.Аспарухово, бул. Народни будители 2

СВА Гръцка махала – гр. Варна, св. Климент 25

СВА Балчик – гр. Балчик, ж.к Васил Левски ул.Христо Ботев 24

СВА Железни врата – гр. Варна, ул. Железни врати 2

СВА Чайка парк – гр.Варна, жк. Чайка, бл. 27

СВА Базар Левски – гр.Варна, бул. В.Левски 35

СВА Тракия – гр.Варна,ул. Янкул Войвода 24

СВА Младост – гр.Варна,жк. Младост, бл. 122

СВА Добрич – гр. Добрич, ул. Васил Левски 2

СВА Каварна – гр. Каварна, ул. Сава Ганчев 1

СВА Спортна зала – гр. Варна, ул. Васил Друмев 69

СВА Зелени камъни – гр. Варна, жк. Младост бл. 39 – ниско тяло

СВА Кайсиева градина – гр. Варна, жк. Владислав Варненчик, бл. 235

СВА Аксаково – гр Аксаково, област Варна, ул.Георги Петлешев 37 А

СВА Свобода- гр.София, жк.Свобода, бул.Ген.Никола Жеков до бл.12

СВА Люлин – гр.София, жк.Люлин – 6, ул.Панчо Владигеров 15

СВА Хали Борово – гр.София,жк Борово, ул. Пчела 30

СВА Тутракан – гр. Тутракан, ул. Родина 1

CBA Хали Габрово – гр. Габрово, ул.Радецка 18

CBA Хали Русе – гр. Русе, ул. Александровска 93

CBA Здравец – гр. Русе, кв. Здравец Изток , бул. Липник 88

CBA Дряново – гр.Дряново, ул. Бачо Киро 32

CBA Търговски Парк – гр. Велико Търново, ул. Магистрална 17

CBA Пазара – гр. Велико Търново, ул. България 1

В кампанията участват само горепосочените магазини.

4.1.2. КУПЕТЕ храна за кучета или котки или котешка тоалетна и ги ДАРЕТЕ в обозначената количка в следкасова зона. Ние ще ги занесем от Ваше име на организациите с нестопанска цел за грижа за бездомни и болни животни:

Animal Hope Varna

Animal Rescue Sofiа

– Приятели на животните Велико Търново

Събраните продукти ще се предадат на горепосочените организации с Приемо-предавателен протокол.